Thu. Aug 22nd, 2019

ทำไมรางรถไฟถึงต้องมีก้อนหิน

ก้อนหินมากมายที่วางเหมือนว่าเป็นเครื่องประดับตกแต่งรางรถไฟ คุณรูหรือไม่ว่าก้อนหินพวกนี้มีไว้ทำอะไร จริงๆมันไม่ได้มีไว้ประดับตกแต่งหรอกนะ แต่มันคือก้อนหินโรยทางที่วางไว้ข้างๆของรางรถไฟและระหว่างๆของหมอนรางรถไฟ

ก้อนหินมากมายที่วางเหมือนว่าเป็นเครื่องประดับตกแต่งรางรถไฟ คุณรูหรือไม่ว่าก้อนหินพวกนี้มีไว้ทำอะไร จริงๆมันไม่ได้มีไว้ประดับตกแต่งหรอกนะ แต่มันคือก้อนหินโรยทางที่วางไว้ข้างๆของรางรถไฟและระหว่างๆของหมอนรางรถไฟ หมอนรองรางรถไฟนั้นสร้างจากไม้เนื้อแข็ง เหล็กกล้าบ้าง หรือคอนกรีตอัดแรงที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งติดเข้ากับรางรถไฟ ในลักษณะของการวางตั้งฉากกับรางรถไฟที่ทอดตัวยาวขนานกันตามเส้นทาง โดยมีบทบาทช่วยยึดจับรางรถไฟทั้งสองเส้นให้อยู่กับที่และมีระยะที่เท่ากัน

การวางหินไว้ตลอดแนวทางรถไฟนั้นเพื่อยึดโครงสร้างของรางรถไฟไว้ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

นอกจากหินโรยทางจะทำหน้าที่ยึดรางรถไฟกับหมอนรองรางรถไฟไม่ให้เคลื่อนไปตามพื้นผิวในขณะที่รถไฟที่มีน้ำหนักมหาศาลเคลื่อนผ่านแล้ว ยังช่วยป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการหดและขยายตัวของรางรถไฟจากความร้อน การสั่นสะเทือนของพื้นดิน และช่วยถ่วงน้ำหนักไม่ให้รางรถไฟลื่นไถลไปตามกระแสน้ำหรือหิมะในวันที่สภาพอากาศเลวร้าย รวมทั้งป้องกันความเสียหายของหน้าดินในชั้นดินเดิมโดยช่วยในการระบายน้ำรอบตัวรางและใต้รางรถไฟ นอกจากนี้ยังช่วยไม่ให้พื้นดินต่ำลงจากวัชพืชที่เติบโตขึ้นบริเวณรางรถไฟจากข้อมูลข้างต้นหลายท่านคงทราบถึงความสำคัญของหินที่อยู่ในบริเวณรางรถไฟแล้ว ดังนั้นการหยิบก้อนหินโรยทางขึ้นมาขว้างเล่นจึงไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมสำหรับการระบายความเครียด

สืบค้นจาก : http://www.scimath.org/article-physics/item/8393-2018-06-01-02-42-58

You may have missed